Styrelsen Informerar

Tack för ett trevlig föreningsstämman den 16 maj.

Nu har vi gått över till IMD det innebär att debiteringen av hushållens elkostnader och fasta avgift för nätet kommer debiteras på hyresavin från MBF framöver. Men mätningen av ens konsumtion av el kommer debiteras i efterhand. Därför har styrelsen beslutat att ta ut en preliminär debitering på 350 kr/mån juli-sep. Därefter kommer det ske debiteringen ske via faktisk mätning av elförbrukning per lägenhet. Skulle konsumtionen i en lägenhet vara lägre kommer det regleras när man framöver säljer sin lägenhet.

Fler och fler loggar nu in på vår nya plattform Boappa. Än är inte alla dokument klara men 1 september ska allt vara klart och strukturerat och då kommer man även få en manual hur man hittar dokument för olika saker. För er som vill ha hjälp att logga in kommer vi finnas till hands den 22 augusti mellan klockan 17-21 i styrelserummet.