Nyhetsbrev juni

Boappa Trevligt att så många medlemmar nu är kopplade till Boappa.se. Men vi saknar några och vi ser fram emot att vi alla ska kunna använda oss av plattformen framöver.

Vi har tidigare skickat ut hur man ska göra för att komma in på Boappa.se. För dig som vill ha hjälp med att komma in på den nya plattformen kommer det finnas tillfälle den 22 augusti mellan kl. 17-21 i styrelserummet.

IMD Nu har vi gått över till IMD det innebär att debiteringen av hushållens elkostnader och fasta avgift för nätet kommer debiteras på hyresavin från MBF framöver. Men mätningen av ens konsumtion av el kommer debiteras i efterhand. Därför har styrelsen beslutat att ta ut en preliminär debitering på 350 kr/mån juli-sep.

Därefter kommer det ske debiteringen ske via faktisk mätning av elförbrukning per lägenhet.

OBS! Tidigare skrev vi följande på Boappa och hemsidan!

Skulle konsumtionen i en lägenhet vara lägre kommer det regleras när man framöver säljer sin lägenhet.

Styrelsen har nu tagit ett nytt beslut gällande reglering av förbrukningen; att skulle konsumtionen i lägenheten vara lägre kommer det reglera när vi ser hur förbrukningen ser ut efter ett års förbrukning av el.

Har du/ni som frågor kring detta kan du/ni kontakta Rolf Jerling 070 168 98 23

Solceller Nu när vi är klara med IMD och har gemensamt elavtal börjar det bli dags att titta hur

vi ska gå vidare med att anskaffa solceller. Styrelsen vill sätta ihop en extern arbetsgrupp på 3-4 personer som tillsammans med ordförande Tomas Eklund-Wahlqvist som blir sammankallande tar fram ett förslag till kommande ordinarie föreningsstämma. Anmäl ditt intresse till styrelsen@brfbadhuset.se.

Sommarhälsningar

Styrelsen

Gm/Renée Rudebrant