Nyhetsbrev- augusti 2022

Hej alla medlemmar!

Det känns inte så länge sen vi hade årsmöte i Folkets Hus. Hoppas att ni haft en skön sommar. Förutom praktiska saker som 5 årsbesiktning, nytt avtal gällande hissar m.m. planerar vi i styrelsen framöver en höstträff.

5 årsbesiktning genomförs den 17 augusti

Den 17 augusti kommer 5 årsbesiktningen att äga rum av fastigheten. När det gäller själva bostäderna kommer man endast besöka bostäder där JM ha bedömt att brister behöver åtgärdas.

Berörda medlemmar har fått ett meddelande i sina postfack att besiktningen sker den 17 augusti samt att om man inte är hemma sätta låset i serviceläge.

Nytt avtal gällande skötsel av våra hissar

Som vi har talat om i vårt nyhetsbrev i mars 2022 så har styrelsen beslutat att skriva avtal med Roslagens hiss. Övergången har skett nu i augusti 2022. Information hur man kontaktar Roslagen hiss vid eventuellt fel finns vid respektive hissingång i entréerna. Telefonnumret är 0176-168 00, felanmälan görs i första hand av styrelsen om problem uppstår. Inom kort kommer information sättas upp i respektive hiss.

Garage

Styrelsen har beslutat att vi ska installera två nya el-laddstationer. Sen tidigare har vi en linje att i första hand sätt upp el-laddstationerna på väggarna mot entréerna 2D och 2E.

Vi vill göra er uppmärksamma på att det ibland kommer ske förändringar i garaget gällande fördelningen av garageplatserna. Under ”Bo i bostadsrätt” på vår hemsida går det att läsa mera under fliken Parkering, där finns information vad som gäller för garaget som vi löpande uppdaterar. Styrelsen arbetar hela tiden med att se till att våra garageplatser är uthyrda på bästa sätt. Det sker en del förändringar löpande av skiftande anledningar. En del medlemmar slutar att ha bil, det sker ut- och inflyttningar där även behoven skiftar gällande att ha tillgång till garageplats. Vårt mål är att se till att alla platser är uthyrda samt möta utvecklingen av elbilar.

Vi vill påminna om att det nu går att få sitt mobiltelefonnummer kopplat till garageporten så att man kan öppna den genom att ringa med sin mobil. Kontakta Lars-Olov Olsson,070 376 29 19, för att få tillgång till detta.

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Brf badhuset