Information inför föreningsstämman 2023

Styrelsen har beslutat att vi ska hålla föreningsstämman tisdagen den 16 maj 2023, kl.18.30 i Folkets hus i Norrtälje.

Efter föreningsstämman bjuder vi på middag. Vi återkommer närmare om detta när vi skickar ut den formella kallelsen i april.

Med detta meddelande vill vi påminna om möjligheten att lämna in motioner till föreningsstämman.

Motioner till föreningsstämman måste vara styrelsen tillhanda senast den 25 mars.

Motionerna lämnas i föreningens brevlåda på Trädgårdsgatan 2A.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen / genom Renée Rudebrant