Nyhetsbrev mars 2021

Hej alla medlemmar!

Föreningsstämma

Snart är det dags för årets föreningsstämma, den 18 maj. Även detta år kan vi inte riktigt genomföra den som vi önskar från styrelsen sida - att vara i en lokal och kunna sitta tillsammans.

Vi gör som föregående år. Vi har föreningsstämman ute på gården. Då kan ni välja mellan att sitta på stolar (med avstånd) på gården eller stå på era respektive balkonger. Det innebär att vi även i år upprättar en röstlängd i förväg. När kallelsen skickas ut i april, kommer ni även få med handlingar där ni talar om vem som ska företräda ert medlemskap när det gäller själva röstningen. Självklart är alla välkomna att lyssna och ta del av hela arrangemanget.

Vi hoppas att vi kan bjuda på något trevligt under kvällen och att det blir fint väder.

Brandskydd

Vi har nu tagit fram en brandskyddsplan och rutiner för kontroll. Den har vi lagt upp som en PDF-fil på vår hemsida under föreningen. Gå gärna in och läs vad som gäller och vad som kan vara bra att tänka för vår gemensamma trygghet.

Förråd

Vi har en del gemensam utrustning som vi behöver förvara på ett bra sätt. Vi kommer under våren bygga ett litet förråd i 2 B för ändamålet.

Arbetsordning

Styrelsen har under året arbetet fram en arbetsordning för styrelsearbetet och funktionernas ansvar. Det är ett stöddokument för vårt löpande arbete i styrelsen och föreningen och är bra om alla känner till. Arbetsordningen kommer finnas på hemsidan under rubrik föreningen.

Garage och garageplatser

Det händer flera saker gällande vårt garage. Det blir allt färre som vill hyra garageplatser. Av den anledningen har vi arbetat fram rutiner hur vi ska kunna hyra ut till externa hyresgäster. Vi tänker oss i första hand att vi ska kunna erbjuda dessa till boende i bostadsföreningar i närområdet. Skulle fler medlemmar vilja hyra garageplats så kommer de alltid i första hand.

För föreningen blir det mindre intäkter om vi inte kan fylla alla våra platser i garaget, vilket i viss mån påverkar vårt ekonomiska utrymme framöver.

Vi håller även på att se över om vi kan ha ett annat system för att kunna öppna garageporten via mobilen istället. Vi har i samarbete med Alldoor sett över detta och ska nu testa de ett tag i en testgrupp. Sen kommer frågan ut till er övriga medlemmar om ni vill ändra inslussningen till garaget.

Bygglov för inglasning av balkonger

Vi har tidigare gjort er uppmärksammat på att föreningens bygglov för inglasade balkonger går ut i april 2021. Vi har nu undersökt vad som gäller för ett nytt bygglov och även hört oss för hur andra föreningar gör.

Det är alltid föreningen som söker bygglov, även om det bara berör en bostadsrättsinnehavare. Styrelsen har beslutat att inte söka ett nytt generellt bygglov. Frågan blir aktuell när någon har önskemål om detta. Kostnaden för bygglovet kommer då tas ut av berörd bostadsrättsinnehavare. Går flera ihop om att de vill ha inglasade balkonger fördelas kostnaden mellan dem.

Tack

Skickar med ett tack till alla er i föreningen som under våra vintriga dagar tog ett extra spadtag och skottade våra gångar när det snöade som mest.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i BRF Badhuset / genom Renée Rudebrant