Information inför kommande föreningsstämma 2021

Styrelsen har beslutat att vi ska hålla föreningsstämman tisdagen den 18 maj 2021. kl,18.30 på vår gårdsplan som föregående år. Vi kommer inför stämman begära in vem som företräder medlemskapet i föreningen vid årsmötet.

Med anledning av rådande omständigheter av covid-19 och om det skulle bli ytterligare nya rekommendationer eller restriktioner som gör att vi ytterligare måste göra förändringar av vår föreningsstämma kommer vi meddela detta via hemsidan och med anslag i respektive trappuppgång.

Vi hoppas på det bästa och att vi ska kunna bjuda på enklare tilltugg på gården efter årsstämmans genomförande.

Motioner till föreningsstämman måste vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars. Motionerna lämnas i föreningen brevlåda på Trädgårdsgatan 2A.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen / genom Renée Rudebrant