Snart dags för föreningsstämma

Information inför föreningsstämma 2020

Tisdagen den 5 maj 2020 kl.18.30, håller Brf Badhuset ordinarie föreningsstämma (årsmöte) på Folkets Hus,

Galles Gränd 5 i Norrtälje. Efter stämman bjuder vi alla närvarande medlemmar på middag.

Motioner till föreningsstämman måste vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars. Motionerna lämnas i föreningen brevlåda på Trädgårdsgatan 2A.

Med vänlig hälsning

Brf Badhuset i Norrtälje

Styrelsen genom

Renée Rudebrant / sekreterare