Hej alla medlemmar i Brf Badhuset!

Styrelsen vill informera om följande:

Byte av ekonomisk förvaltare

Styrelsen har beslutat att återgå till att anlita MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning) från januari 2020.Medlemmar i Brf Badhuset har även blivit informerade om detta via utskick i respektive postfack.

Lägenhetsavgifter

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020 gällande lägenheterna och garageplatserna i föreningen.

Styrelsen i november 2019