Bilder av det gamla Badhuset

Vi i styrelsen är intresserad att få gamla bilder av badhuset området innan vår hus var byggd för att använda här på vår webbplats. V.g skicka till vår webmaster: watt.gail@gmail.com